Michelle Obama Celebrates 54th Birthday - NECN

Michelle Obama Celebrates 54th Birthday

59 PHOTOS